Tilbud

Rh Oppmåling Rune Hemnes

Type:

Oppsett av nettside

Oppstart:

Etter aksept av tilbud

Leveringstid:

Første utkast etter 10 arbeidsdager. Publiseres etter godkjenning av oppsett.

Beskrivelse:

Oppsett av ny nettside på rh-oppmaling.no.
Det skal tas utgangspunkt i eksisterende side, men gjøre tekniske og grafiske endringer der hvor det er behov.

Betalingsbetingelser:

Faktureres i sin helhet etter godkjent førsteutkast.

Pris:

5 000,-

Supportavtale:

A) Driftsavtale – 150,-/mnd
B) Utvidet driftsavtale – 250,-/mnd
C) Full supportavtale – 450,-/mnd

Vilkår for supportavtale

Aksepter tilbud

Be om tilbud