Tilbud

Testbedrift AS

Type:

Nettside WordPress

Oppstart:

Etter aksept av tilbud.

Leveringstid:

Første utkast innen 5 arbeidsdager.
Lansering etter godkjent utkast.

Beskrivelse

Tilbudet gjelder flytting av eksisterende side.
Ettersom dere allerede har betalt drift av eksisterende side på forskudd, vil vi gi 5 000,- i rabatt.
Prisene nedenfor er den rabatterte prisen. 

Vi har satt opp 2 ulike alternativer i dette tilbudet: 

Alternativ 1: Flytting av nettsiden slik den er, samt små ønskede justeringer. Koble sammen nyheter og referanser.

Alternativ 2: Flytting av innholdet i siden, samt en ny enkel grafisk layout gjort av Bykom. Designforslag vil bli oversendt og godkjent av dere før den eventuelt publiseres. 

Pris

10 000,-

Aksepter tilbud

Skriv inn kode mottatt på Epost.

Be om tilbud